تبلیغات
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد مسجد سلیمان - دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال ۹۰ به همراه پاسخ کلیدی


امروز :

***به اولین وبلاگ رسمی انجمن علمی و دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان خوش آمدید **** لطفا پس از مطالعه مطالب ارائه شده در وبلاگ نظر بدهید***اطلاع از اخرین منابع كارشناسی ارشد***دانلود نمونه سوالات امتحانات پایانی اساتید دانشگاه***تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است*** ***


برای دانلود جدید ترین نسخه هر مرورگر روی عکس مربوط کلیک کنید

javahermarketکد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۲۰۱ مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌ کلید سوالات
۱۲۰۲ مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌ کلید سوالات
۱۲۰۳ مجموعه‌ شیمی‌ کلید سوالات
۱۲۰۴ مجموعه فیزیک کلید سوالات
۱۲۰۵ مجموعه فتونیک کلید سوالات
۱۲۰۶ مجموعه زیست شناسی کلید سوالات
۱۲۰۷ مجموعه‌ آمار کلید سوالات
۱۲۰۸ مجموعه‌ ریاضی کلید سوالات
۱۲۰۹ علوم‌ کامپیوتر کلید سوالات
۱۲۱۵ علوم محیط زیست کلید سوالات
۱۲۱۶ مجموعه زیست‌ شناسی دریا کلید سوالات
۱۲۱۷ علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریا کلید سوالات
۱۲۱۸ مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌ کلید سوالات

برای دانلود بقیه رشته ها به ادامه مطلب مراجعه كنید

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۱۰۱ مجموعه زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ کلید سوالات
۱۱۰۲ مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی کلید سوالات
۱۱۰۳ سنجش‌ از دور و سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی کلید سوالات
۱۱۰۴ مجموعه زبان‌ عربی کلید سوالات
۱۱۰۵ مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی کلید سوالات
۱۱۰۶ مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کلید سوالات
۱۱۰۷ مجموعه‌ تاریخ کلید سوالات
۱۱۰۸ مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی کلید سوالات
۱۱۰۹ فرهنگ ‌و زبان های‌ باستانی‌ کلید سوالات
۱۱۱۰ مجموعه‌ زبان‌شناسی کلید سوالات
۱۱۱۱ الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌ و حدیث‌ کلید سوالات
۱۱۱۲ الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌ کلید سوالات
۱۱۱۳ الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌ کلید سوالات
۱۱۱۴ مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی کلید سوالات
۱۱۱۵ الهیات و معارف‌ اسلامی – فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌) کلید سوالات
۱۱۱۶ مجموعه فلسفه‌ کلید سوالات
۱۱۱۷ مجموعه‌ علوم‌ تربیتی ۱‌ کلید سوالات
۱۱۱۸ مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌۲ کلید سوالات
۱۱۱۹ علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌ کلید سوالات
۱۱۲۰ مجموعه‌ زبان‌ فرانسه کلید سوالات
۱۱۲۱ مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی کلید سوالات
۱۱۲۲ مجموعه زبان‌ روسی‌ کلید سوالات
۱۱۲۳ مجموعه علوم تربیتی ۳ کلید سوالات
۱۱۲۴ مجموعه‌ زبان‌ آلمانی کلید سوالات
۱۱۲۵ مجموعه مدیریت جهـانگردی کلید سوالات
۱۱۲۶ مجموعه‌ حقوق‌ کلید سوالات
۱۱۲۷ مجموعه ایرانشناسی کلید سوالات
۱۱۲۹ زبان و ادبیات اردو کلید سوالات
۱۱۳۰ مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل کلید سوالات
۱۱۳۲ باستان‌ شناسی‌ کلید سوالات
۱۱۳۳ مجموعه‌ روان شناسی کلید سوالات
۱۱۳۴ حسابداری کلید سوالات
۱۱۳۷ مجموعه مطالعات‌ زنان کلید سوالات
۱۱۳۸ مجموعه علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌ کلید سوالات
۱۱۳۹ مددکاری‌ اجتماعی ‌ کلید سوالات
۱۱۴۰ پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌ کلید سوالات
۱۱۴۲ مجموعه‌ مدیریت‌ کلید سوالات
۱۱۴۶ مجموعه محیط زیست کلید سوالات
۱۱۴۸ مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌ کلید سوالات
۱۱۵۲ مجموعه مدرسی معارف اسلامی کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه:

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۲۰۱ مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌ کلید سوالات
۱۲۰۲ مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌ کلید سوالات
۱۲۰۳ مجموعه‌ شیمی‌ کلید سوالات
۱۲۰۴ مجموعه فیزیک کلید سوالات
۱۲۰۵ مجموعه فتونیک کلید سوالات
۱۲۰۶ مجموعه زیست شناسی کلید سوالات
۱۲۰۷ مجموعه‌ آمار کلید سوالات
۱۲۰۸ مجموعه‌ ریاضی کلید سوالات
۱۲۰۹ علوم‌ کامپیوتر کلید سوالات
۱۲۱۵ علوم محیط زیست کلید سوالات
۱۲۱۶ مجموعه زیست‌ شناسی دریا کلید سوالات
۱۲۱۷ علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریا کلید سوالات
۱۲۱۸ مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌ کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۲۵۱ مجموعه‌ مهندسی‌ برق کلید سوالات
۱۲۵۳ مجموعه ‌مهندسی‌ نفت کلید سوالات
۱۲۵۵ ‌مجموعه مهندسی پلیمر کلید سوالات
۱۲۵۶ مجموعه مهندسی معماری کشتی کلید سوالات
۱۲۵۷ مهندسی‌ شیمی‌ کلید سوالات
۱۲۵۹ مجموعه مهندسی‌ صنایع‌ کلید سوالات
۱۲۶۰ مهندسی صنایع‌ کلید سوالات
۱۲۶۲ مدیریت در سوانح طبیعی کلید سوالات
۱۲۶۳ مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداری کلید سوالات
۱۲۶۴ مجموعه ‌مهندسی ‌عمران کلید سوالات
۱۲۶۶ مجموعه دریانوردی کلید سوالات
۱۲۶۷ مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌ کلید سوالات
۱۲۶۸ مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌ کلید سوالات
۱۲۷۲ مجموعه‌ مهندسی‌ مواد کلید سوالات
۱۲۷۳ مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری) کلید سوالات
۱۲۷۶ مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT کلید سوالات
۱۲۷۷ مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر کلید سوالات
۱۲۷۹ مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا کلید سوالات
۱۲۸۳ مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌ کلید سوالات
۱۲۸۴ مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌ کلید سوالات
۱۲۸۵ مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ -  داروسازی کلید سوالات
۱۲۸۶ مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌ کلید سوالات
۱۲۸۷ مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌ کلید سوالات
۱۲۸۸ مدیریت‌ نساجی‌ کلید سوالات
۱۲۸۹ مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز کلید سوالات
۱۲۹۰ مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون کلید سوالات
۱۲۹۲ مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کلید سوالات
۱۲۹۳ مهندسی شیمی – بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۳۰۱ مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری کلید سوالات
۱۳۰۲ مجموعه مهندسی کشاورزی آب کلید سوالات
۱۳۰۳ مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کلید سوالات
۱۳۰۴ مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی کلید سوالات
۱۳۰۵ مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی کلید سوالات
۱۳۰۶ مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات
۱۳۰۷ مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری کلید سوالات
۱۳۰۸ مهندسی کشاورزی – علوم خاک کلید سوالات
۱۳۰۹ مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیور کلید سوالات
۱۳۱۰ مجموعه مهندسی تولیدات گیاهی کلید سوالات
۱۳۱۱ مجموعه مهندسی منابع طبیعی – شیلات کلید سوالات
۱۳۱۲ مجموعه مهندسی منابع طبیعی – چوب کلید سوالات
۱۳۱۳ مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی کلید سوالات
۱۳۱۴ مهندسی کشاورزی – حشره‌ شناسی کشاورزی کلید سوالات
۱۳۱۵ مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات
۱۳۱۷ مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست کلید سوالات
۱۳۱۹ مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۰ هواشناسی کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۱ مجموعه مهندسی منابع طبیعی – مدیریت و هم زیستی با بیابان کلید سوالات
۱۳۲۲ مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۳ مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی کلید سوالات
۱۳۲۴ مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۵ مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی کلید سوالات
۱۳۲۶ مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز کلید سوالات
۱۳۲۷ مدیریت کشاورزی کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۳۵۰ برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌ و مدیریت شهری کلید سوالات
۱۳۵۱ طراحی‌ شهری کلید سوالات
۱۳۵۲ مجموعه معماری کلید سوالات
۱۳۵۳ و احیای بناها و بافت های تاریخیمرمت کلید سوالات
۱۳۵۶ نمایش عروسکی کلید سوالات
۱۳۵۷ کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی کلید سوالات
۱۳۵۸ تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی کلید سوالات
۱۳۵۹ پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی کلید سوالات
۱۳۶۰ مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌ کلید سوالات
۱۳۶۱ مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۴۰۱ علوم تشریحی کلید سوالات
۱۴۰۲ قارچ شناسی پزشکی کلید سوالات
۱۴۰۳ بیو شیمی بالینی کلید سوالات
۱۴۰۴ پرستاری کلید سوالات
۱۴۰۵ بهداشت محیط کلید سوالات
۱۴۰۸ فیزیوتراپی کلید سوالات
۱۴۰۹ ویروس شناسی کلید سوالات
۱۴۱۱ ایمنی شناسی پزشکی کلید سوالات
۱۴۱۳ انگل شناسی کلید سوالات
۱۴۱۴ فیزیک پزشکی کلید سوالات
۱۴۱۵ آموزش بهداشت کلید سوالات
۱۴۱۶ فیزیولوژی کلید سوالات
۱۴۱۸ میکروب شناسی‌ کلید سوالات
۱۴۱۹ خون شناسی(هماتولوژی) کلید سوالات
۱۴۲۰ زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی) کلید سوالات
۱۴۲۱ سم شناسی کلید سوالات
۱۴۲۲ ایمنی صنعتی کلید سوالات
۱۵۰۱ انگل شناسی دامپزشکی کلید سوالات

 

 
طبقه بندی: سوالات كنكور ارشد، 
ارسال توسط . .
تصاویر

 مدیر وبلاگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرشیو مطالب
نظر سنجی
کدام یک از اساتید گروه مهندسی صنایع را به عنوان استاد نمونه انتخاب می کنید؟تاریخ شروع 28/دی/89


پیوند های روزانه
زیرمچموعه ها
زیرمچموعه ها

دانلود سریع نرم افزار ها

 

امکانات جانبی

javahermarket

تبلیغات کلیکی و کسب درآمد - بیشترین پورسانت کلیک در بین سایت های تبلیغاتی
About ME!

***تمامی مطالب ارائه شده در این وبلاگ مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد***